Posted by admin

Audyt – przywilej, konieczność czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy będzie uzależniona od wielu czynników i zmienia się w czasie. To, ile będzie warta dana firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, sprzedaży lub w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wykonania wyceny z innych powodów, jednak zawsze powinna to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, które kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie jednej formy prawnej w drugą również wymaga określenia wartości wszystkich składowych majątku. We wszystkich opisanych przypadkach niezbędna staje się kompleksowa wycena firm, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy pod konkretny cel. Wiele elementów składowych daje się precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne wymagają przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia albo – przeciwnie, powiększenie wartości, przykładowo po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w zakres firmowego majątku również wchodzi dużo elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią niejednokrotnie istotną część aktywów firmy. Najczęściej spotykane to autorskie prawa, licencje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, potrzebna jest odpowiednia wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.